top of page

Gryżyńskie uroczyska

Gdzie Gryżynka płynie z wolna...

Tą urokliwą nazwą określa się ścieżkę edukacyjną przebiegającą przez najpiękniejsze obszary nadleśnictwa. Wiedzie przez teren wyżłobiony przez lodowiec doliną rzeki Gryżynki. Trasa obfituje w wąwozy, źródła, mostki, przepaście - a wszystko to
w akompaniamencie malowniczych widoków
i bogactwa przyrody. Wrażenie to potęguje panująca dookoła równina, stąd często miejscowi nazywają ten obszar "Małymi Karpatami".

bottom of page